Bildiri Programı

Açılış Konuşması:

– 27 Haziran 2018

– Saat: 14:00

Poster Bildiri Sunumları:

– 28 Haziran 2018

– Saat: 10:00 – 17:30

29 Haziran 2018 – Sabah Oturumu
Oturum Başkanı : 
Katılımcı Adı Bildiri Adı Saat