Bildiri Programı

Açılış Konuşması:

– 27 Haziran 2018

– Saat: 14:00

Poster Bildiri Sunumları:

– 28 Haziran 2018

– Saat: 10:00 – 17:30

29 Haziran 2018 – Sabah Oturumu
Oturum Başkanı : 
Katılımcı Adı Bildiri Adı Saat
Öğr. Gör Dr.Ezgi Yemenicioğlu Negir Resimde Bitkisel Motiflerin Yorumlanışına Bakış: “Tomurcuk Mevsimi” 10:00-10:15
Öğrt. Gör. Sait Toprak Urfa Mahallî Ressamlık Geleneği Ve Dönüşümler 10:20-10:35
Aykut Ateş, Arş. Gör. Ali Ertuğrul Küpeli, Prof. Dr. Meliha Yılmaz Anish Kapoor’un Eserlerinde Doğu Etkileri 10:40-10:55
Arş. Gör. Ayşe Yerebakan “Çoğaltma” Kavramının Sanatsal Düzlemde İfade Biçimleri 11:00-11:15
Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Ali Böyükparmaksız Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Eser Üretme Süreçlerine Yönelik Görüşleri 11:20-11:35
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet Ali  Böyükparmaksız Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Yeni Medya Sanatına Yönelik Görüşleri 11:40-11:55
Dr. R. Görkem Aytimur Müzik Eğitiminde Felsefenin Önemi 12:00- 12:15

 

29 Haziran 2018 – Öğleden Sonra Oturumu
Oturum Başkanı : 
Katılımcı Adı Bildiri Adı Saat
Ar. Gör . Canan  Güneş, Arş. Gör.Aylin Alkan, Arş.Gör.Duygu Kornoşor Çınar Sanat Portallarının Sanat Üzerindeki Etkileri: Pinterest Örneği 14:20-14:35
Ar. Gör . Canan  Güneş, Arş. Gör.Aylin Alkan, Arş. Gör.Duygu Kornoşor Çınar Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy Ve Mavi Beyaz Çinileri 14:40-14:55
Ar. Gör . Canan  Güneş, Arş. Gör.Aylin Alkan, Arş. Gör.Duygu Kornoşor Çınar Çağımız Kültürünün Seramik Bir Uygulama İle Eleştirisi 15:00-15:15
Öğr. Gör. Dr.Züleyha Eşigül Türkiye’de Fiziksel Tiyatro Araştırmalarına Bir Örnek Olarak “Şatonun Altında” 15:20-15:35
Arş. Gör. Dr. Cumhur Okay Özgör Güzel Sanatlardan Popüler Kültüre Metinlerarası Ve Transmedya Bağlamında Estetik Etkileşimler 15:40-15:55
Arş. Gör. Dr. Cumhur Okay Özgör Kubrick Ve Hitchcock Sinemasında Resimsel Anlatımlar 16:00-16:15
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Sarıboğa Antik Yunan Mitolojisinde “Pan” Karakterinin Batı Müziği Bestecileri Üzerindeki Etkisi 16:20- 16:35
Doç, Adile Feyza Özgündoğdu, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özçelik, Arş. Gör. Duygu Kornoşor Çınar Kentsel Tasarım Sürecinde Kamusal Sanat Ve Samsun Kenti Seramik Yüzey Uygulaması Örneği 16:40- 16:55

 

30 Haziran 2018 – Sabah Oturumu
Oturum Başkanı : 
Katılımcı Adı Bildiri Adı Saat
Arş. Gör. Remzi San Zaman Ve Mekan Gözetmeksizin Eserin Sergilenmesi 10:00-10:15
Arş. Gör. Ayşe Balyemez Sanatı Besleyen Bir Disiplin: Arkeolojiden İlham Alan Seramikler 10:20-10:35
Dr. Öğr. Üyesi İsmet Yüksel Endüstriyel Seramik Tasarımı Ve Üretimi Sürecinde Problem-Çözüm Odaklı Yaklaşımlar 10:40-10:55
Öğr. Gör. Halkan Demir İçerisi Ve Dışarısı: Sokak Sanatı 11:00-11:15
Doç. Dr. Selda Mant Menay Güncel Sanatta Hazır Nesne Kullanımı 11:20-11:35
Yüksek Lisans Öğrenci Murat Kocakaplan Günümüzde Siyah Beyaz Fotoğraf Tercihi 11:40-11:55
Öğr. Gör. Dr.  Saliha Özelmas Kahya, Öğr. Gör. Esra TAMBAY Vitrinlerin Değişen Yüzü: Enstalasyon 12:00-12:15
Öğr. Gör.Görevlisi Zülbiye Sevgili Polat Dünyada Kağıt Oymacılığı Ve Türklerde Katı’ Sanatı 10:00-10:15

 

30 Haziran 2018 – Öğleden Sonra Oturumu
Oturum Başkanı : 
Katılımcı Adı Bildiri Adı Saat
Arş.  Gör.Duygu Kızıldemir, Öğr. Gör. Bengisu Keleşoğlu Gündelik Hayata Sızan Tipografik Yanlışlar 14:00-14:15
Dr. Öğr. Üyesi Seval Alp, Öğr. Gör. Hayati Çil Kamusal Alanda Heykelin Çevre İle İlişkisi 14:20-14:35
Dr. Öğr. Üyesi Seval Alp Heykel Malzeme İlişkisi Bağlamında Beton Malzeme Kullanımı 14:40-14:55
Arş. Gör.Ferda Tazeoğlu, Arş. Gör. Öznur Yıldırım Çağdaş Seramik Sanatında Altın Yaldız Kullanımı 15:00-15:15
Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ Cinsiyetçi Ambalaj Tasarımları 15:20-15:35
Arş.  Gör.  Melike Atılkan, Arş. Gör. Aydan Erarslan Yeni Medyanın Doğurduğu Yeni Görsel Dil  Ve Günlük Hayata Yansıması 15:40-15:55
Dr. Öğr. Üyesi Oya Aşan Yüksel Çağdaş Seramik Sanatında Politik İmge Kullanımı 16:00-16:15
Arş.  Gör.R. Özgün  Kehya Sosyal Medyada Rızanın Üretimi 16:00-16:15

 

1 Temmuz 2018 – Sabah Oturumu
Oturum Başkanı : 
Katılımcı Adı Bildiri Adı Saat
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Karaca Sanatı Azda Aramak 10:00-10:15
Arş. Gör.  Melike Atılkan, Arş. Gör. Aydan Erarslan Piktogramların Görsel İletişimdeki Yeri Ve Önemi 10:40-10:55
Doç. Dr. Elif Şenel –Öğr. Gör. Mehmet Aksoy Rus Devrimi’nde Toplumcu Gerçekçilik, Propaganda Ve Kadın İmgesi 11:00-11:15
Öğr. Gör. İ. Vefa İrdelp, Prof. İsmail Yardımcı, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Gökçe, Öğr. Gör. Can Gökçe, Öğr.Gör. Ömer Görkem Uşak Sivaslı İlçesinde Çömlek Üretiminin İncelenmesi, Belgeleme Ve Uygulama Çalışmalarının Yapılması 11:20-11:35
Dr.Öğr.Üyesi Armağan Güneş Türkiye’de  Sinema Eğitiminin  Sorunları 11:40-11:55

 

1 Temmuz 2018 – Öğleden Sonra Oturumu
Oturum Başkanı : 
Katılımcı Adı Bildiri Adı Saat
Öğr. Gör. Mehmet Alan Televizyonun Çocuk Müzik Kültürüne Etkileri 14:00-14:15
Öğr. Gör. İ.Vefa İrdelp Alternatif Pişirim Tekniklerinde Kullanılan Organik Yanıcıların Seramik Yüzeylerde Oluşturduğu Etkiler 14:20-14:35
Arş. Gör. Ayşe Selcen Yücelen İlk Türk Çağdaş Resimlerinden “Güneşin Doğuşu”nun Maruz Kaldığı Ötekileştirilme Meselesi 14:40-14:55
Arş. Gör.Ayşe Asya  Gürgün Özdemir Engellilerde Sanat Eğitimi Ve Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının Kullanımı 15:00-15:15
Prof. Dr. İlker Bekir Topçu Kendiliğinden Yerleşen Betonla Takı Tasarımı 15:20-15:35
Öğr. Gör. İlkay Altunöz 3d Bilgisayar Animasyonun Sinemada Rolü 15:40-15:55

 

2 Temmuz 2018 – Sabah Oturumu
Oturum Başkanı : 
Katılımcı Adı Bildiri Adı Saat
Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan Ekran İçin Tasarlanmış Yazı Karakterleri Ve Bir Ekran Yazı Karakteri Önerisi: “Anti Alias” 10:00-10:15
Öğr. Gör Dr. Süleyman Özderin Grafik Tasarımda “Tipografiyi Kullanma Sanatı” 10:20-10:35
Öğr. Gör. Dr. Süleyman Özderin Grafik Sanatlar Eğitiminde   “Yazı Görüntü Ve Renk” Arasındaki Tasarım Sorunları 10:40-10:55
Öğr. Gör. Dr. Erdal Çetintaş Rhodiapolis Antik Kenti Çatı Kiremitlerinin Üretim Yöntemleri (Arkeometri) Açısından Değerlendirilmesi 11:00-11:15
Aysel Dağlıoğlu İkonografi Ve İkonoloji Eleştiri Yöntemine Göre Salvador Dali’nin “Çarmıhtaki Aziz Juan İsa’sı” Adlı Eserinin Analizi 11:20-11:35
Arş. Gör. Öncü Çelikoğlu, Prof. Sıdıka Sibel Sevim Seramik Sanatında Ölüm Teması 11:40-11:55