Bildiri Katılımcıları

01 Arş. Gör. Ayşe Asya GÜRGÜN ÖZDEMİR – Engellilerde Sanat Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının Kullanımı  ENGELİLERDE SAN. EĞT. SÖZLÜ

02 Öğr. Gör. Dr. Ezgi YEMENİCİOĞLU NEGİR – Resimde Bitkisel Motiflerin Yorumlanışına Bakış: “Tomurcuk Mevsimi” RESİM SÖZLÜ

03 Arş. Gör. Dr. Cumhur Okay ÖZGÖR – Güzel Sanatlardan Popüler Kültüre Metinlerarası ve Transmedya Bağlamında Estetik Etkileşimler KURAMSAL SÖZLÜ

04 Öğr. Gör. Sait TOPRAK – Urfa Mahallî Ressamlık Geleneği ve Dönüşümler RESİM SÖZLÜ

05 Arş. Gör. Sanem ODABAŞI – Tekstil Sanatında Felsefe’den Yararlanmak: Henri Bergson Üzerine Bir Çalışma TEKSTİL SÖZLÜ

06 Arş. Gör. Aydan ERARSLAN, Arş. Gör. Melike ATILKAN – Piktogramların Görsel İletişimdeki Yeri ve Önemi GRAFİK SÖZLÜ

07 Arş. Gör. Aydan ERARSLAN, Arş. Gör. Melike ATILKAN – Yeni Medyanın Doğurduğu Yeni Görsel Dil ve Günlük Hayata Yansıması GRAFİK SÖZLÜ

08 Öğr. Gör. Dr. Süleyman ÖZDERİN – Grafik Tasarımda “Tipografiyi Kullanma Sanatı” GRAFİK SÖZLÜ

09 Arş. Gör. Ayşe YEREBAKAN, Prof. Emel ŞÖLENAY – “Çoğaltma” Kavramının Sanatsal Düzlemde İfade Biçimleri SERAMİK SÖZLÜ

10 Doç. Dr. Elif ŞENEL – Öğr. Gör. Mehmet AKSOY – Rus Devrimi’nde Toplumcu Gerçekçilik, Propaganda ve Kadın İmgesi KURAMSAL SÖZLÜ

11 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BÖYÜKPARMAKSIZ – Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Eser Üretme Süreçlerine Yönelik Görüşleri SANAT EĞİTİMİ SÖZLÜ

12 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BÖYÜKPARMAKSIZ – Resim-iş Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Yeni Medya Sanatına Yönelik Görüşleri SANAT EĞİTİMİ SÖZLÜ

13 Dr. R. Görkem AYTİMUR – Müzik Eğitiminde Felsefenin Önemi MÜZİK SÖZLÜ

14 Yüksek Lisans Öğrenci Murat KOCAKAPLAN – Günümüzde Siyah Beyaz Fotoğraf Tercihi FOTOĞRAF SÖZLÜ

15 Öğr. Gör. İlkay ALTUNÖZ – 3D Bilgisayar Animasyonun Sinemada Rolü ANİMASYON SÖZLÜ

16 Prof. Dr. İlker Bekir TOPÇU – Kendiliğinden Yerleşen Betonla Takı Tasarımı TAKI TASARIMI SÖZLÜ

17 Araş. Gör. Özgün DİLEK – Uygulamayı Yansıtmayı Teorileştirmek; Bir Tasarımcının, El Yapımı Defter Deneyimi KURAMSAL SÖZLÜ

18 Arş. Gör. Öncü ÇELİKOĞLU – Seramik Sanatında Ölüm Teması SERAMİK SÖZLÜ

19 Arş. Gör. Canan GÜNEŞ, Arş. Gör. Aylin ALKAN, Arş. Gör. Duygu KORNOŞOR ÇINAR – Sanat Portallarının Sanat Üzerindeki Etkileri: Pinterest Örneği KURAMSAL SÖZLÜ

20 Arş. Gör. Canan GÜNEŞ, Arş. Gör. Aylin ALKAN, Arş. Gör. Duygu KORNOŞOR ÇINAR – Çağımız Kültürünün Seramik Bir Uygulama İle Eleştirisi SERAMİK SÖZLÜ

21 Arş. Gör. Canan GÜNEŞ, Arş. Gör. Aylin ALKAN, Arş. Gör. Duygu KORNOŞOR ÇINAR – Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy ve Mavi Beyaz Çinileri ÇİNİ SÖZLÜ

22 Doç, Adile Feyza ÖZGÜNDOĞDU, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZÇELİK, Arş. Gör. Duygu KORNOŞOR ÇINAR – Kentsel Tasarım Sürecinde Kamusal Sanat ve Samsun Kenti Seramik Yüzey Uygulaması Örneği SERAMİK SÖZLÜ

23 Arş. Gör. Dr. Cumhur Okay ÖZGÖR – Kubrick ve Hitchcock Sinemasında Resimsel Anlatımlar SİNEMA SÖZLÜ

24 Dr. Öğr. Üyesi Bahar SARIBOĞA – Antik Yunan Mitolojisinde “Pan” Karakterinin Batı Müziği Bestecileri Üzerindeki Etkisi MÜZİK SÖZLÜ

25 Dr. Öğr. Üyesi Armağan GÜNEŞ – Türkiye’de Sinema Eğitiminin Sorunları SİNEMA SÖZLÜ

26 Öğr. Gör. Mehmet ALAN – Televizyonun Çocuk Müzik Kültürüne Etkileri MÜZİK SÖZLÜ

27 Öğr. Gör. Dr. Züleyha EŞİGÜL – Türkiye’de Fiziksel Tiyatro Araştırmalarına Bir Örnek Olarak “ŞATONUN ALTINDA” TİYATRO SÖZLÜ

28 Araş. Gör. R. Özgün KEHYA – Sosyal Medyada Rızanın Üretimi KURAMSAL SÖZLÜ

29 Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Aysel DAĞLIOĞLU – İkonografi ve İkonoloji Eleştiri Yöntemine Göre Salvador Dali’nin “ÇARMIHTAKİ AZİZ JUAN İSA’SI” Adlı Eserinin Analizi RESİM SÖZLÜ

30 Dr. Öğr. Üyesi Gülçin KARACA – Sanatı Azda Aramak KURAMSAL SÖZLÜ

31 Öğr. Göv. Dr. Erdal ÇETİNTAŞ RHODİAPOLİS – Antik Kenti Çatı Kiremitlerinin Üretim Yöntemleri (Arkeometri) Açısından Değerlendirilmesi ARKEOLOJİ SÖZLÜ

32 Dr. Öğr. Üyesi Oya AŞAN YÜKSEL – Çağdaş Seramik Sanatında Politik İmge Kullanımı SERAMİK SÖZLÜ

33 Dr. Öğr. Üyesi Seval ALP – Heykel Malzeme İlişkisi Bağlamında Beton Malzeme Kullanımı HEYKEL SÖZLÜ

34 Dr. Öğr. Üyesi Eren Evin KILIÇKAYA BOĞ – Cinsiyetçi Ambalaj Tasarımları GRAFİK SÖZLÜ

35 Arş. Gör. Ferda TAZEOĞLU, Arş. Gör. Öznur YILDIRIM – Çağdaş Seramik Sanatında Altın Yaldız Kullanımı SERAMİK SÖZLÜ

36 Dr. Öğr. Üyesi Seval ALP, Hayati ÇİL – Açık Kamusal Kent Mekanlarında Heykel ve Çevreyle İlişkisi HEYKEL SÖZLÜ

37 Öğr. Gör. Dr. Süleyman ÖZDERİN – Grafik Sanatlar Eğitiminde “YAZI GÖRÜNTÜ VE RENK” Arasındaki Tasarım Sorunları GRAFİK SÖZLÜ

38 Arş. Gör. Duygu KIZILDEMİR, Öğr. Gör. Bengisu KELEŞOĞLU – Gündelik Hayata Sızan Tipografik Yanlışlar GRAFİK SÖZLÜ

39 Öğr. Gör. Zülbiye SEVGİLİ POLAT – Dünyada Kağıt Oymacılığı ve Türklerde Katı’ Sanatı KAĞIT SANATI SÖZLÜ

40 Öğr. Gör. Dr. Saliha ÖZELMAS KAHYA, Öğr. Gör. Esra TAMBAY –Vitrinlerin Değişen Yüzü: Enstalasyon MODA SÖZLÜ

41 Dr. Öğr. Üyesi Bekir KİRİŞCAN – Ekran İçin Tasarlanmış Yazı Karakterleri ve Bir Ekran Yazı Karakteri Önerisi: “Anti Alias” GRAFİK SÖZLÜ

42 Araş. Gör. Remzi SAN – Zaman ve Mekan Gözetmeksizin Eserin Sergilenmesi KURAMSAL SÖZLÜ

43 Arş. Gör. Ayşe BALYEMEZ – Sanatı Besleyen Bir Disiplin: Arkeolojiden İlham Alan Seramikler SERAMİK SÖZLÜ

44 Öğr. Gör. Halkan DEMİR – İçerisi ve Dışarısı: Sokak Sanatı SOKAK SANATI SÖZLÜ

45 Dr. Öğr. Üyesi İsmet YÜKSEL – Endüstriyel Seramik Tasarımı ve Üretimi Sürecinde Problem-Çözüm Odaklı Yaklaşımlar SERAMİK SÖZLÜ

46 Doç. Dr. Selda Mant MENAY – Güncel Sanatta Hazır Nesne Kullanımı RESİM SÖZLÜ

47 Araş. Gör. Ali Ertuğrul KÜPELİ – Anish Kapoor’un Eserlerinde Doğu Etkileri HEYKEL SÖZLÜ

48 Öğr. Gör. İ.Vefa İRDELP, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi GÖKÇE – Alternatif Pişirim Tekniklerinde Kullanılan Organik Yanıcıların Seramik Yüzeylerde Oluşturduğu Etkiler SERAMİK SÖZLÜ

49 Arş. Gör. Ayşe SELCEN YÜCELEN – İlk Türk Çağdaş Resimlerinden “Güneşin Doğuşu”nun Maruz Kaldığı Ötekileştirilme Meselesi RESİM POSTER

50 Prof. İsmail YARDIMCI, Dr. Öğr. Üyesi Ezgi GÖKÇE, Öğr. Gör. Can GÖKÇE, Öğr. Gör. İ. Vefa İRDELP, Öğr.Gör. Ömer GÖRKEM – Uşak Sivaslı İlçesinde Çömlek Üretiminin İncelenmesi, Belgeleme ve Uygulama Çalışmalarının Yapılması SERAMİK SÖZLÜ