Bildiri Yazım Kuralları

SÖZLÜ VEYA POSTER BİLDİRİ İLE KATILIM KURALLARI:

– Her katılımcı en fazla iki bildiri ile katılabilecektir.

– Sözlü ve poster bildiri için katılım ücreti 450 TL.’dir.

– Bildiri ücreti, öğretim elemanları, öğretmenler, doktora, sanatta yeterlik ve yüksek lisans öğrencileri için aynıdır.

– Çok yazarlı bildirilerde, katılım ücretini birinci yazar yatıracaktır. Diğer yazarlar sempozyuma katılacaklarsa, 250 TL. yatıracaklardır.

– İki bildiri ile katılımlarda, ikinci bildiri için 250 TL. ücret talep edilecektir.

– Çok yazarlı bildirilerde, katılımcıların her birine katılım belgesi hazırlanacaktır.

– Sözlü ve poster bildiri başvurularında, “Bildiri Özet Metni Gönderim Formu” doldurulacaktır.

– Kabul edilen bildiri özetleri iartss.com adresinden, belirlenen tarihte, “Duyurular” sayfasında ilan edilecektir.

– Özet bildiri kitapçığı online olarak yayınlanacak, basılı olarak sempozyum tarihinde katılımcılara verilecektir.

Özet bildiri kitapçığı baskı sürecine girdikten sonra katılım ücreti iade edilmeyecektir.

– Poster bildiri ölçüleri 70×100 cm.dir. Bildiri katılımcıları poster bildirisini yazıcı çıktısı olarak, sunum günü yanlarında getirileceklerdir.

– Katılım ücretine, sempozyum çantası, yaka kartı, öğle yemekleri, ara ikramlar dahildir.

“Bildiri Özet Metni” gönderimleri sona ermiştir. İlginiz için teşekkür ederiz.