Kurallar ve Katılım Şartları

SÖZLÜ VEYA POSTER BİLDİRİ İLE KATILIM KURALLARI:

 • Her katılımcı en fazla iki bildiri ile katılabilecektir.
 • Bildiri özeti 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Sözlü ve poster bildiri için katılım ücreti 500 TL.’dir.
 • Katılımcı sanatçı ücreti 500 TL.’dir.
 • Asistan öğrenci katılım ücreti 150 TL.’dir.
 • Bildiri ücreti, öğretim elemanları, öğretmenler, doktora, sanatta yeterlik ve yüksek lisans öğrencileri için aynıdır.
 • Çok yazarlı bildirilerde, katılım ücretini birinci yazar yatıracaktır. Diğer yazarlar sempozyuma katılacaklarsa, 250 TL. yatıracaklardır.
 • İki bildiri ile katılımlarda, ikinci bildiri için 250 TL. ücret talep edilecektir.
  Çok yazarlı bildirilerde, katılımcıların her birine katılım belgesi hazırlanacaktır.
 • Sözlü ve poster bildiri başvurularında, “Bildiri Özet Metni Gönderim Formu” doldurulacaktır.
 • Kabul edilen bildiri özetleri iartss.com adresinden, belirlenen tarihte, “Duyurular” sayfasında ilan edilecektir.
 • Özet bildiri kitapçığı online olarak yayınlanacak, basılı olarak sempozyum tarihinde katılımcılara verilecektir.
 • Özet bildiri kitapçığı baskı sürecine girdikten sonra (18 Haziran 2019) katılım ücreti iade edilmeyecektir.
 • Poster bildiri ölçüleri 70×100 cm.dir. Bildiri katılımcıları poster bildirisini yazıcı çıktısı olarak, sunum günü yanlarında getirileceklerdir.
 • Katılım ücretine, sempozyum çantası, yaka kartı, öğle yemekleri, ara ikramlar dahildir.

Bildiri Özet Metni Gönderim Formu için tıklayınız.