Kurallar ve Katılım Şartları

SÖZLÜ VEYA POSTER BİLDİRİ İLE KATILIM KURALLARI:

 • Her katılımcı en fazla iki bildiri ile katılabilecektir.
 • Bildiri özeti 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Sözlü ve poster bildiri için katılım ücreti 150 TL.’dir.
 • Katılımcı sanatçı ücreti 150 TL.’dir.
 • Bildiri ücreti, öğretim elemanları, öğretmenler, doktora, sanatta yeterlik ve yüksek lisans öğrencileri için aynıdır.
 • Çok yazarlı bildirilerde, katılım ücretini birinci yazar yatıracaktır. Diğer yazarlar sempozyuma katılacaklarsa, 150 TL. yatıracaklardır.
 • İki bildiri ile katılımlarda, ikinci bildiri için 150 TL. ücret talep edilecektir.
  Çok yazarlı bildirilerde, katılımcıların her birine katılım belgesi hazırlanacaktır.
 • Sözlü ve poster bildiri başvurularında, “Bildiri Özet Metni Gönderim Formu” doldurulacaktır.
 • Kabul edilen bildiri özetleri iartss.com adresinden, belirlenen tarihte, “Bildiriler” sayfasında ilan edilecektir.
 • Özet bildiri kitapçığı online olarak yayınlanacaktır.
 • Özet bildiri kitapçığı baskı sürecine girdikten sonra (15 Haziran 2021) katılım ücreti iade edilmeyecektir.
 • Poster bildiri ölçüleri 70×100 cm.dir. Bildiri katılımcıları poster bildirisini yazıcı çıktısı olarak, sunum günü yanlarında getirileceklerdir.

“Bildiri Kitapçığı Makale Formatı Örneği” için lütfen tıklayınız. (Türkçe)

“Bildiri Kitapçığı Makale Formatı Örneği” için lütfen tıklayınız. (İngilizce)

Özet bildiri gönderim süresi dolmuştur. İlginiz için teşekkür ederiz.