Kurallar ve Katılım Şartları

SÖZLÜ VEYA POSTER BİLDİRİ İLE KATILIM KURALLARI:

 • Her katılımcı en fazla iki bildiri ile katılabilecektir.
 • Bildiri özeti 300 kelime ile sınırlandırılmıştır.
 • Sözlü ve poster bildiri için katılım ücreti 500 TL.’dir.
 • Katılımcı sanatçı ücreti 500 TL.’dir.
 • Asistan öğrenci katılım ücreti 150 TL.’dir.
 • Bildiri ücreti, öğretim elemanları, öğretmenler, doktora, sanatta yeterlik ve yüksek lisans öğrencileri için aynıdır.
 • Çok yazarlı bildirilerde, katılım ücretini birinci yazar yatıracaktır. Diğer yazarlar sempozyuma katılacaklarsa, 250 TL. yatıracaklardır.
 • İki bildiri ile katılımlarda, ikinci bildiri için 250 TL. ücret talep edilecektir.
  Çok yazarlı bildirilerde, katılımcıların her birine katılım belgesi hazırlanacaktır.
 • Sözlü ve poster bildiri başvurularında, “Bildiri Özet Metni Gönderim Formu” doldurulacaktır.
 • Kabul edilen bildiri özetleri iartss.com adresinden, belirlenen tarihte, “Bildiriler” sayfasında ilan edilecektir.
 • Özet bildiri kitapçığı online olarak yayınlanacak, basılı olarak sempozyum tarihinde katılımcılara verilecektir.
 • Özet bildiri kitapçığı baskı sürecine girdikten sonra (12 Haziran 2020) katılım ücreti iade edilmeyecektir.
 • Poster bildiri ölçüleri 70×100 cm.dir. Bildiri katılımcıları poster bildirisini yazıcı çıktısı olarak, sunum günü yanlarında getirileceklerdir.
 • Katılım ücretine, sempozyum çantası, yaka kartı, öğle yemekleri, ara ikramlar dahildir.

Bildiri Özet Metni Gönderim Formu için tıklayınız.

“Bildiri Kitapçığı Makale Formatı Örneği” için lütfen tıklayınız. (Türkçe)

“Bildiri Kitapçığı Makale Formatı Örneği” için lütfen tıklayınız. (İngilizce)